home
Internet Components Description Prize
Webcam server Webcam: Laat plaatjes zien via een webserver.

Oorspronkelijk gemaakt voor de dating-website.
?
Graphical Chat Een prachtig grafisch chat-programma. Gebruikt IRC-netwerk.
Free, alleen te gebruiken voor mensen met psychische problemen. Download
ActiveX Protocols POP3, SMTP, IRC - protocollen voor internet.
?
UCGetHTTP Ontvang bestanden d.m.v. HTTP en FTP. Basis ondersteuning.
?
AmentSock3 Gebruikt de Winsock-dll om data asynchroon te ontvangen en verzenden.
Speciale ondersteuning voor het downloaden van een bestand (mogelijk totdat een bepaalde tekenreeks is gepasseerd) Ook ondersteuning voor verknippen van de inkomende stroom van gegevens. (bijv. knip de stroom in regels, die eindigen in karakter 13 en 10 (enter)) Dit verknippen is handig voor SMTP en POP3 protocollen. Deze Control gebruikt Microsoft's MFC-dlls.
?
GoogleSearch Zoek hoe hoog uw homepage staat in www.google.nl
?
BASE64 BASE64 decoder voor emails.
?
MIME 1.0 Verknippen van email-inhoud d.m.v. MIME.
?
POP3 Server Email-server
Gebruikt het POP3-protocol. (RFC 1939)
(POP3 = Post Office Protocol Versie 3)
?
POP3 Client Verbinden met een email-server
Gebruikt het POP3-protocol. (RFC 1939)
(POP3 = Post Office Protocol Versie 3)
?
SMTP Server Server voor SMTP.
Ontvangt email om verder door te sturen. Gebruikt het SMTP-protocol. (RFC 821)
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol.
?
SMTP Client Client verbind met SMTP-server
Verstuur email. Gebruikt het SMTP-protocol. (RFC 821)
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol.
?
WWWGetAll Webcrawler die complete homepages op schijf bewaart
Gebruikt een database. Gedraagt zich onder bepaalde opties.
?